Archive - Jundishapur Journal of Microbiology: Oct 2018, 11 (10), 8 articles.

AUTHORS

Funda Yetkin, Yusuf Yakupogullari, Cigdem Kuzucu, Yasemin Ersoy, Baris Otlu, Cemil Colak, et al.

Final Published scheduled for 11 (10)

AUTHORS

Liding Zhang, Congjie Chen, Li Dai, Li Zhang, Keqing Xu, Yuzhu Song, et al.

Final Published scheduled for 11 (10)

AUTHORS

Jin Zhao, Xuehan li, Xiaojiao Zeng, Tao Huang, Yirong Li

Final Published scheduled for 11 (10)

AUTHORS

Nesrein T. Moustafa, Ahmed O. El-gendy, Amal E. Saafan, Wael M. Tawakkol

Final Published scheduled for 11 (10)
Final Published scheduled for 11 (10)

AUTHORS

Tahereh Shokohi, Nasim Moradi, Laleh Badram, Hamid Badali, Mohammad Reza Ataollahi, Mohammad Hosein Afsarian

Final Published scheduled for 11 (10)

AUTHORS

Niya Hu, Wei Zou, Qingming Cai, Yanling Liu, Kaisen Chen, Ming Li, et al.

Final Published scheduled for 11 (10)