Jundishapur Journal of Microbiology

Published by: Kowsar
Archive - Jundishapur Journal of Microbiology: Oct 2018, 11 (10), 8 articles.
Research Article
Funda Yetkin, Yusuf Yakupogullari, Cigdem Kuzucu, Yasemin Ersoy, Baris Otlu, Cemil Colak, Nalan Parmaksiz
Research Article
Liding Zhang, Congjie Chen, Li Dai, Li Zhang, Keqing Xu, Yuzhu Song, Xueshan Xia, Qinqin Han, Qiang Chen, Jinyang Zhang
Research Article
Jin Zhao, Xuehan li, Xiaojiao Zeng, Tao Huang, Yirong Li
Research Article
Nesrein T. Moustafa, Ahmed O. El-gendy, Amal E. Saafan, Wael M. Tawakkol
Research Article
Reza Khaltabadi Farahani, Parastoo Ehsani, Mina Ebrahimi-Rad, Azad Khaledi
Research Article
Tahereh Shokohi, Nasim Moradi, Laleh Badram, Hamid Badali, Mohammad Reza Ataollahi, Mohammad Hosein Afsarian
Research Article
Peyman Aslani, Shahla Roudbar Mohammadi, Maryam Roudbary
Case Report
Niya Hu, Wei Zou, Qingming Cai, Yanling Liu, Kaisen Chen, Ming Li, Yongming Tan, Qing Zhu, Lingbing Zeng