Jundishapur Journal of Microbiology

Published by: Kowsar
Archive - Jundishapur Journal of Microbiology: Sep 2018, 11 (9), 7 articles.

Issue Finalized

Research Article
Emel Inegol Paykoc, Suheyla Turkyilmaz
Research Article
Keyvan Pakshir, Fatemeh Karimi, Kamiar Zomorodian, Saham Ansari, Hasti Nouraei, Alireza Gharavi
Research Article
Chunchan Lin, Shuying Chen, Ye Jin, Jingjing Duan, Zhihao Hao, Shanshan Wang, Yinjuan Guo, Longhua Hu, Liangxing Wang, Fangyou Yu
Research Article
Setareh Yousefi, Ali Mojtahedi, Mohammad Shenagari
Research Article
Yunbo Chen, Qiaodi Gui, Qiaomai Xu, Tao Lv, Silan Gu, Ping Shen, Jiazheng Quan, Yunhui Fang, Guangyong Ye, Lanjuan Li
Case Report
Huanqin Han, Fan Mo, Wuying Zhang, Qingfeng Luo
Letter
Ali Raza, Muhammad Saleem, Muhammad Sohail Afzal