Jundishapur Journal of Microbiology

Published by: Kowsar
Archive - Jundishapur Journal of Microbiology: Sep 2017, 10 (9), 8 articles.
Research Article
Yousef Yahyapour, Kazem Aghajanipour, Seyed Mostafa Mir, Aynaz Khademian, Farzin Sadeghi
Research Article
Yan Jin, Chunzhong Dong, Chunhong Shao, Yong Wang, Yun Liu
Research Article
Fulya Bayindir Bilman, Baris Cicek, Revasiye Gulesen, Belkis Levent
Research Article
Zhao Qingxin, He Jing, Ye Kaixia, Wang Jian, Kang Yijun, Shen Min, Wang Huanli
Research Article
Arshad Javaid, Irfan Ullah, Mazhar Ali, Anila Basit, Waqas Ahmad, Faisal Younis, Afsar Khan, Ziaullah Shah, Zahid Ahmad Butt
Research Article
Yuanyuan Xu, Li Wang, Xudong Sun, Xiaogang Xu, Ting Hu, Bo Dong, Tao Jing, Jian Han, Ying Zhang
Research Article
Hadi Mirahmadi, Maryam Rafee, Jalal Zaman, Ahmad Mehravaran, Reza Shafiei
Brief Report
Hui Li, Hua Zhou, Xi Li, Jianfeng Wang, Ying Fu, Yan Jiang, Yunsong Yu