Jundishapur Journal of Microbiology

Published by: Kowsar
Jundishapur Journal of Microbiology: Sep 2017, 10 (9), 8 articles.
2/9/2017
Research Article
Yousef Yahyapour, Kazem Aghajanipour, Seyed Mostafa Mir, Aynaz Khademian, Farzin Sadeghi
2/9/2017
Research Article
Yan Jin, Chunzhong Dong, Chunhong Shao, Yong Wang, Yun Liu
27/8/2017
Research Article
Fulya Bayindir Bilman, Baris Cicek, Revasiye Gulesen, Belkis Levent
8/9/2017
Research Article
Zhao Qingxin, He Jing, Ye Kaixia, Wang Jian, Kang Yijun, Shen Min, Wang Huanli
11/9/2017
Research Article
Arshad Javaid, Irfan Ullah, Mazhar Ali, Anila Basit, Waqas Ahmad, Faisal Younis, Afsar Khan, Ziaullah Shah, Zahid Ahmad Butt
30/8/2017
Research Article
Yuanyuan Xu, Li Wang, Xudong Sun, Xiaogang Xu, Ting Hu, Bo Dong, Tao Jing, Jian Han, Ying Zhang
30/8/2017
Research Article
Hadi Mirahmadi, Maryam Rafee, Jalal Zaman, Ahmad Mehravaran, Reza Shafiei
2/9/2017
Brief Report
Hui Li, Hua Zhou, Xi Li, Jianfeng Wang, Ying Fu, Yan Jiang, Yunsong Yu