Archive - Jundishapur Journal of Microbiology: Sep 2017, 10 (9), 8 articles.

AUTHORS

Yousef Yahyapour, Kazem Aghajanipour, Seyed Mostafa Mir, Aynaz Khademian, Farzin Sadeghi

Final Published scheduled for 10 (9)

AUTHORS

Fulya Bayindir Bilman, Baris Cicek, Revasiye Gulesen, Belkis Levent

Final Published scheduled for 10 (9)

AUTHORS

Zhao Qingxin, He Jing, Ye Kaixia, Wang Jian, Kang Yijun, Shen Min, et al.

Final Published scheduled for 10 (9)
Final Published scheduled for 10 (9)

AUTHORS

Yuanyuan Xu, Li Wang, Xudong Sun, Xiaogang Xu, Ting Hu, Bo Dong, et al.

Final Published scheduled for 10 (9)

AUTHORS

Hadi Mirahmadi, Maryam Rafee, Jalal Zaman, Ahmad Mehravaran, Reza Shafiei

Final Published scheduled for 10 (9)

AUTHORS

Hui Li, Hua Zhou, Xi Li, Jianfeng Wang, Ying Fu, Yan Jiang, et al.

Final Published scheduled for 10 (9)