Jundishapur Journal of Microbiology

Published by: Kowsar
Jundishapur Journal of Microbiology: Aug 2017, 10 (8), 8 articles.
21/8/2017
Research Article
Wenjuan Zhang, Saijian Ma, Chao An, Wenjiao Xue
21/8/2017
Research Article
Mahmoud Rahdar, Tahereh Kardooni
1/8/2017
Research Article
Shirin Hasanvand, Hamid Azadegan Qomi, Mohammad Kord, Mojtaba Didehdar
24/7/2017
Research Article
Ying Ma, Junfeng Ouyang, Na Wei, Shasha Zhang, Xizhu Yan, Hejian Xiong
24/7/2017
Research Article
Juan Hu, Xueshan Xia, Ming Yang, Yuzhu Song, Qinqin Han, Qiang Chen, Jie Zan, Jinyang Zhang
1/2/2017
Research Article
Ali Farhangi, Bahram Goliaei, Kaveh Kavousi, Abbas Ashtari, Mohammad Ali Bayatzadeh, Ali Pourbakhsh
24/7/2017
Brief Report
Xi-Ren Deng, Fu-Cai Wang, Mu-Ying Ying, Jie-Yu Zhang, Ying Ying, Ling-Bing Zeng, Xue-Fei Hu, Ke Wang, Qiong Liu, Xiao-Tian Huang
24/7/2017
Case Report
Lin Huang, Yan Yan Hu, Rong Zhang